Challanged as a Leader

A vezetés gyakorlata gyakorló vezetőknek, akik fölfrissülést szeretnének, vagy akik nemrég indultak.

 

Mindazoknak, akik úgy gondolják, hogy a vezetés egy szakma, amit lehet és kell tanulni.


A vezetés erőtere

Az egyik oldalon turbulens változások, globalizáció és piacok újradefiniálása, ügyfélszám és forgalom, piaci rések és új technológiák, leállások és újraindulások, cégek összevonása és átszervezések; a másik oldalon új munkamorál, bizonytalanság, változó munkakörülmények, a munkába lépők új generációja. Mindez és még sok más tényező egyre erőteljesebben határozzák meg a vállalati mindennapokat. Ebben a helyzetben a vezetőtől sok mindent elvárnak: gyors döntéseket, amelyek persze jól átgondoltak, személyes és társas kompetenciákat kiváló szaktudással ötvözve, szakértelmet rendszerek és emberek kezelésében, a bizonytalanság és az állandó változások menedzselését, és még lehetne sorolni. A követelmények óriásiak, mivel a vállalatoknak professzionális vezetőkre van szükségük, akik képesek másokat mozgásban tartani, akik átlag fölött teljesítenek, és mindeközben megőrzik energiájukat és rugalmasságukat.

A mi világunk professzionális vezetés nélkül már nem boldogul. Azok az idők, amikor a vezetésbe beleszületett valaki, már régen elmúltak. A jó vezető nem(csak) karizmatikus vezető, a vezetést lehet és kell tanulni. Azoknak az embereknek a száma, akik ténylegesen vezetnek, folyamatosan növekszik, a képzésben azonban még mindig inkább csak a szakmai fejlesztésre koncentrálnak.

Vezetőként fejlődni© című programunkat azért fejlesztettük, hogy a résztvevőknek a szükséges képességeket és eszközöket közvetítsük.


A vezetés fontosabb, mint valaha

 • De mit jelent ma az, hogy vezetni?
 • Vezető, coach vagy mentor? Mi a különbség?
 • Keményen vagy nagyvonalúan? Esetleg mindkettő?
 • Mit jelentenek a vezetésben a „hard” és a „soft” kompetenciák?
 • „Ideális” vagy személyes vezetési stílus?
 • Hogyan vezetik manapság a sikeres cégeket?
 • Miért vagyok vezető? A vezetés boldogabbá tesz engem?

 

Amit kínálunk

A fentiekhez hasonló kérdések megválaszolásán dolgozhat egy maximum 12 vezetőből álló csoportban. Egy átfogó képzési programot kínálunk, amelyben nem a corporate szempontokat tekintjük irányadónak, hanem a résztvevők személyes fejlődését a vezetői szerepben. Tapasztalataink szerint egy ilyen csoportban a vezetők igen sokat tanulhatnak egymástól is. Egy szempont különösen fontos számunkra: a vezetést egy olyan erőtérben képzeljük el, amely szervezet és ember, kereslet és kínálat, folytonosság és változás, káosz és rend stb. feszültségekkel telt mezőjében található. Ebben a helyzetben a vezetőtől mindez leginkább belső stabilitást és érzékeny helyzetfelismerést követel. Mindenekelőtt pedig azt, hogy a vezető képes legyen tanulni, hogy a nagy teljesítményt egy elégedett személyes élettel tudja összekötni.


Ahogyan dolgozunk

Fontos számunkra a képzés folyamat jellege. A csoport egy éven át együtt marad, és a szemináriumok között kisebb tanulócsoportokban dolgozik. A képzés a szervezet és emberi erőforrás fejlesztés tartalmait összeköti a vezetésmódszertannal és a kapcsolatorientált megközelítéssel. Ebben a sokféleségben az a közös számunkra, hogy a résztvevők személyes fejlődési útját a professzionális vezetés (a vezetés mint szakma) irányába támogassuk.

 • A résztvevők és a trénerek közötti viszonyt egy OKÉ-OKÉ hozzáállással írjuk le, ez lehetővé teszi számunkra, hogy egy partneri kapcsolatban tanítsunk, tanuljunk, konfrontáljunk és fejlesszünk.
 • Kapcsolatunkat a másik emberhez a cselekvés, gondolkodás és érzések kombinációjaként írjuk le.
 • Támogatjuk az autonómiát, a személyes felelősséget a saját életünk aktív formálásában, és emellett a szervezeti, környezeti hatások alakító erejére is reflektálunk.

Elkötelezettek vagyunk egy professzionális, partneri munkakapcsolat kialakításában a trénerek és a résztvevők között!


A program

Ebben a képzési folyamatban a korszerű vezetés fő témáit hat modulban dolgozzuk fel. Interaktív módon kezdeményezzük a tanulást. Az egyes modulok között a résztvevők tanulócsoportokban dolgozzák fel a vonatkozó részeket, támogatják egymás tanulását és a személyes változást. A résztvevők fejlődését egyéni coaching is segíti.

 1. modul: Személyiség és vezetés
 • Milyen vezetési modell illik hozzám?
 • Hogyan tudom a személyiségemet a vezetési folyamatban érvényesíteni?
 • A vezetői szereppel kapcsolatos megközelítések

2. modul: Kapcsolatorientált és rendszerszemléletű vezetés

 • Kapcsolatok felépítése és kezelése munkatársakkal és ügyfelekkel.
 • Konfliktusok konstruktív kezelése.
 • Megbeszélések és tárgyalások vezetése.
 • Visszacsatolási folyamatok kialakítása.

3. modul: Motiváció és csapatvezetés/csapatmunka

 • Team, versengés, együttműködés?
 • Hogyan (de)motiválunk másokat?
 • A fejlesztés, mint vezetői feladat.
 • Outdoor elemek alkalmazása a csapatmunkában.

4. modul: Vezetési eszközök és a személyes energia

 • Stressz és stresszkezelés.
 • Honnan származik a személyes energia és mi az, ami blokkolja?
 • Hogyan lehet ezt célirányosan használni?
 • Energiablokádok, technikák és további vezetési eszközök.

5. modul: Szervezet, szervezeti kultúra és minőség

 • Az eredményesség befolyásolása?
 • Hogyan keletkezik a szervezeti kultúra és hogyan változik?
 • A minőségmenedzsment megközelítései.
 • Változásmenedzsment és vezetés.

6. modul: Stratégia, hatalom és vezetés

 • Célok és projektek tervezése és megvalósítása.
 • Stratégia-modellek.
 • Stratégiák a szövetségesek, ellenlábasok és más csoportok tükrében.
 • A hatalommal bánni és nem visszaélni vele.

Időpontok, időkeret

2021. április 26-27., május 31-június 1., július 5-6., szeptember 13-14., október 11-12., november 22-23.

Időkeret: mindkét napon 9:00-17:30-ig.

Keretek és jelentkezés

A képzés 12 képzési napot (összesen 72 képzési órát) foglal magában, amihez kiscsoportos munka is kapcsolódik. A résztvevőknek ezen túl lehetősége van 3 egyéni konzultációra (coaching) is, melyet a képzés vezetőjével egyeztetnek. Fontos, hogy a résztvevő tényleges vezetői munkát végezzen, illetve a jelentkezés feltétele egy előzetes egyeztető beszélgetés a kurzus vezetőjével. Jelentkezni kizárólag a teljes képzésre lehet. A jelentkezés a képzési díj befizetésekor válik véglegessé. A képzés részvételi díja egyéni jelentkezés esetén 980.000.- forint + áfa, céges jelentkezés esetén 1.180.000,- forint + áfa.

 

A jelentkezéshez kérjük, töltsd ki az űrlapot vagy hívj a +36-20-368-7628 telefonszámon.

A jelentkezés a visszaigazolás és a képzési díj befizetésével válik érvényessé. A jelentkezéssel automatikusan elfogadod az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

A tréning helyszíne: Budapest

 

Jelentkezés a képzésre:

  Képzés, amire jelentkezem (kötelező)

  A képzésre történő jelentkezéssel Ön automatikusan elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

  Antal Sándor

  Proviz. képző és szupervizor tranzakcióanalitikus

  (PTSTA-O)

  +36 1 783 4640

  +36 20 368 7628