Mire vagyunk éhesek? 3. Struktúraéhség

A harmadik éhségünk az ingeréheség és az elismeréséhség mellet Eric Berne szerint a struktúra utáni éhségünk. Ez a tájékozódási pontok és keretfeltételek iránti szükségletünket jelenti. Ilyenek pl. a rend, a minőség kritériumai, a tervek, feladatok, munkaköri...

Mire vagyunk éhesek? 2

Az egyik legfontosabb éhségünk az elismerésre irányul. Az elismerés egy speciális inger (ingeréhség), ami ránk vonatkozik: arra, hogy kik vagyunk, és mit teszünk. A gyermeknek a fizikai érintés iránti szükségletéből fejlődik ki. Ez később átalakul, és a nagyobb...

Mire vagyunk éhesek?

Mindennapi viselkedésünket különféle szükségletek és motívumok alakítják, és ezek hiányokból is keletkezhetnek. Amikor ezeket a deficiteket tudatosan vagy tudattalanul érzékeljük, cselekszünk, hogy a szükségleteinket kielégítsük, és hiányainkat fedezzük. Így az élet...

A cirkuszi elefánt esete

(Bucay nyomán) Az elefánt bébi egy vándorcirkuszban jött világra. Senkinek nem volt ideje, hogy folyamatosan gondoskodjon róla és figyeljen arra, nehogy elkóboroljon. Felügyelője úgy segített ezen, hogy egy cöveket vert le a földbe, amire egy kötelet erősített, a...

Tranzakcióanalízis és autonómia

A tranzakcióanalízis célja, hogy az embereket támogassa abban, hogy egy boldog, a lehetőségek szerint önmaguk által irányított és sikeres életet éljenek. Ezt általában személyiségfejlődésnek szokás nevezni, vagy a TA nyelvén kifejezve ez az autonómia. Autonómia alatt nem egyszerűen függetlenséget értünk. Ez sokkal inkább egy önmagunk által meghatározott, felelős élet – másokra vonatkoztatva.

Eric Berne itt a humanisztikus pszichológia tradícióját követi. Hasonlóan érti az autonómiát, mint Carl Rogers, a személyközpontú terápia megalapítója, aki önmegvalósításról, az én megjelenítéséről beszél, vagy Ruth Cohn, a témaközpontú interakció létrehozója, aki a belső élmények autentikus közvetítéséről ír. Frizt Perlsnek, a gestalt terápia atyjának szintén fontos volt az autonómia, amit egyfajta függetlenségként írt le, méghozzá a mások elvárásainak való megfeleléstől.

Az autonómiához ugyanakkor hozzátartozik a társas kapcsolatainkban tudatosan és szabadon vállalt függőség is, hiszen ez teszi az életünket emberivé, egymásra vonatkoztathatóvá és teljessé. Ide illeszkednek azok a fontos kompetenciák, melyeket Berne az autonómia alkotórészeinek tekintett. Ezek a tudatosság, a spontaneitás és az intimitásra való képesség. Folytatás következik …

____________________________________________________

TIFF-tanácsadó képzés indul

A funkcionális fluencia Susanna Temple által kidolgozott módszer és eszköz a személyközi hatékonyság mérésére és fejlesztésére. Május 31-én képzés indul németországi koordinációval, amelynek során megismerhető az eszköz, és akkreditációt lehet szerezni a pszichometrikus kérdőív (TIFF Temple Index) használatára is. A képzés on-line konzultációkból és két mannheimi szemináriumból áll, és 2018 februárjában ér véget. Vezetője Anette Dielmann és Jutta Kreyenberg. A részletes tájékoztató anyagért keressen telefonon vagy emailen.