TA eszközök a coachingban

A coachingot nem tekintem módszerspecifikus hivatásnak, de kétségtelen, hogy a coaching lényegi sajátosságainak, irányultságának és a coach kompetenciáinak megismerése önmagában nem tesz képessé a tevékenység gyakorlására. A coachnak modellekre és technikákra van...

Meghívó könyvbemutatóra

2022. május 25-én 16:30-kor Helyszín: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 1075 BP. KAZINCZY u. 23. II. emelet 203. terem Megjelent a Játszmák nélkül sorozat 4. kötete a Tarsoly Kiadó gondozásában! 7 szerző 15 tanulmánya, irodalomjegyzék, angol nyelvű...

Útkeresés és tehetség

A legtöbb ember egyáltalán nincs tudatában annak, hogy milyen lehetőségekkel rendelkezik. Azok a hatások, amelyek eddig értek bennünket, gyakran ássák alá a lehetőségeinket. Így a bennünk szunnyadó potenciált elnyomjuk, vagy nem is veszünk róluk tudomást, mert azt nem...

Hogyan dolgozik a TA-s szakember?

Mivel foglalkozol? Tanácsadással. Kinek adsz tanácsot? Embereknek és szervezeteknek. Mihez ad tanácsot? A kommunikációjukhoz. Mit használsz a tanácsadásban? A tranzakcióanalízist. Tessék? Mi az a tranzakcióanalízis?   Tranzakcióanalízis Tranzakciónak tekintünk...

Önirányítás mint kulcskompetencia

Vezető német szakfolyóirat (managerSeminare) felmérése szeint (mS263) a munka új világában (New Work) a szakemberek által legfontosabbnak ítélt képesség az önirányítás. Az önirányítás feltételezi nemcsak a külső folyamatok, hanem a belső történések magas szintű...

Szalutogenezis

Aaron Antonovszky (1923-1994), amerikai születésű, később Izraelben élő orvos-szociológus volt. Az akkoriban erősen betegségközpontú orvostudománnyal szemben az egészség feltételeit kutatta, és alkotta meg a szalutogenezis (1979) modelljét, ami a testi-lelki ellenálló...

Reziliencia és okéság

"Újraindítás szükséges!" Manapság ezt sokszor halljuk. De mitől függ ennek a sikere és hogyan lehetséges? Ezt a képességünket ma leginkább a reziliencia szóval írjuk le. A szó a latin "resilio"-igéből származik, ami körülbelül "visszabillenést" jelent. Manapság az...

Mire elég az időnk?

Az előzőekben általánosságban beszéltem az ember struktúraéhségéről, itt ennek egy specifikus, ám annál izgalmasabb módját, az idő társas strukturálását mutatom be. Ez arról szól, hogyan alakítjuk a rendelkezésre álló időt: a napot, a hetet, az évet, az életet. Berne...

Tranzakcióanalízis és autonómia

A tranzakcióanalízis célja, hogy az embereket támogassa abban, hogy egy boldog, a lehetőségek szerint önmaguk által irányított és sikeres életet éljenek. Ezt általában személyiségfejlődésnek szokás nevezni, vagy a TA nyelvén kifejezve ez az autonómia. Autonómia alatt nem egyszerűen függetlenséget értünk. Ez sokkal inkább egy önmagunk által meghatározott, felelős élet – másokra vonatkoztatva.

Eric Berne itt a humanisztikus pszichológia tradícióját követi. Hasonlóan érti az autonómiát, mint Carl Rogers, a személyközpontú terápia megalapítója, aki önmegvalósításról, az én megjelenítéséről beszél, vagy Ruth Cohn, a témaközpontú interakció létrehozója, aki a belső élmények autentikus közvetítéséről ír. Frizt Perlsnek, a gestalt terápia atyjának szintén fontos volt az autonómia, amit egyfajta függetlenségként írt le, méghozzá a mások elvárásainak való megfeleléstől.

Az autonómiához ugyanakkor hozzátartozik a társas kapcsolatainkban tudatosan és szabadon vállalt függőség is, hiszen ez teszi az életünket emberivé, egymásra vonatkoztathatóvá és teljessé. Ide illeszkednek azok a fontos kompetenciák, melyeket Berne az autonómia alkotórészeinek tekintett. Ezek a tudatosság, a spontaneitás és az intimitásra való képesség. Folytatás következik …

____________________________________________________

TIFF-tanácsadó képzés indul

A funkcionális fluencia Susanna Temple által kidolgozott módszer és eszköz a személyközi hatékonyság mérésére és fejlesztésére. Május 31-én képzés indul németországi koordinációval, amelynek során megismerhető az eszköz, és akkreditációt lehet szerezni a pszichometrikus kérdőív (TIFF Temple Index) használatára is. A képzés on-line konzultációkból és két mannheimi szemináriumból áll, és 2018 februárjában ér véget. Vezetője Anette Dielmann és Jutta Kreyenberg. A részletes tájékoztató anyagért keressen telefonon vagy emailen.