• Mivel foglalkozol?
 • Tanácsadással.
 • Kinek adsz tanácsot?
 • Embereknek és szervezeteknek.
 • Mihez ad tanácsot?
 • A kommunikációjukhoz.
 • Mit használsz a tanácsadásban?
 • A tranzakcióanalízist.
 • Tessék? Mi az a tranzakcióanalízis?

 

Tranzakcióanalízis

Tranzakciónak tekintünk minden akciót (inger) és reakciót két ember között. A tranzakcióanalitikus feladata az, hogy megfigyelje és értékelje, hogyan bánik ez a két ember egymással, hogyan reagálnak egymásra. Vagyis az egymás közötti kapcsolattal és kommunikációval foglalkozunk.

Eric Berne, az iskola alapítója a tranzakciók elemzéséhez három alapfeltevést fogalmazott meg, melyek számára a tranzakcióanalízis (TA) fundamentumát jelentették:

 • Minden ember rendben van. Mindenki oké.
 • Minden embernek megvan a képessége a gondolkodásra, így arra is, hogy ezt a képességét problémáinak megoldására használja.
 • Minden ember felelősséget vállalhat a saját életéért és annak alakításáért.

A tranzakcióanalízisben minden modell és eszköz arra hivatott, hogy az embereknek segítsen a fenti értelemben vett személyes autonómia minél magasabb fokát elérni.

Először elgondolkodhatom például azon, milyen gyakran használtam már ilyesféle mondatokat:

„A szomszédom buta.”, „A Sári arrogáns.”, „A főnököm érzéketlen.”

A tranzakcióanalízis nézőpontjából ezek az emberek sem nem buták, sem nem arrogánsak vagy érzéketlenek. Lehet, hogy a szomszéd egy bizonyos szituációban talán bután viselkedik. Az is lehet, hogy Sári épp olyan benyomást hagyott maga után, hogy ő jobb, mint mások, vagy a főnök legutóbb nem tulajdonított jelentőséget egy számomra fontos dolognak.

De ezek mind az én személyes érzékeléseim, amiket másokra vonatkoztatok. Elképzelhető, hogy egy másik embernek teljesen más benyomása lenne ugyanarról a helyzetről.

A TA-ban mindig arra törekszünk, hogy másokat és az ő viselkedésüket jobban megértsünk. Ezzel a megértéssel tudunk leginkább visszahatni saját magunkra, és így tesszük lehetővé a tanulást.

Egy kis gyakorlat, mielőtt továbbolvasol:

 • Miért gondolom a szomszédomat most butának? Sárit épp arrogánsnak, vagy a főnökömet érzéketlennek?
 • Miért érdekes nekem most annyira, hogy mások milyenek?
 • Mi idegesít engem éppen most?
 • Mit vált ki bennem ez a viselkedés?

Ezek olyan kérdések, melyeknek alapvetően nincs köze a másik emberhez. Újra és újra a saját viselkedési és cselekvési mintáimhoz vezetnek vissza.

Jól felismerhetővé teszik a TA-s szakember szerepét: kérdéseket teszünk fel. Ezzel lehetőséget adunk ügyfeleinknek, hogy egy védett környezetben önmagukról gondolkodjanak („Mindenki oké.”). Ez hozzásegíti a klienseket ahhoz, hogy problémáikat önállóan értelmezzék és oldják meg („A gondolkodás képessége.”)

Pontosan ez a megközelítés teremt mozgásteret a kliens számára („Felelősség a saját életünkért.”), és növelheti mindkettőnk autonómiáját.

Bevezetés a tranzakcióanalízisbe