„Újraindítás szükséges!”
Manapság ezt sokszor halljuk. De mitől függ ennek a sikere és hogyan lehetséges?

Ezt a képességünket ma leginkább a reziliencia szóval írjuk le. A szó a latin „resilio”-igéből származik, ami körülbelül „visszabillenést” jelent. Manapság az ellenálló képesség, terhelhetőség, kitartás, rugalmasság kifejezéseket használjuk. A reziliencia leírja az ember azon képességét, hogy felépítse az önbizalmát és megőrizze a belső egyensúlyt annak érdekében, hogy tartós sérülés nélkül ellenálljon a nyomásnak vagy a stressznek, akár válsághelyzetekben, akár azok után.

Abból a felfogásból indulunk tehát ki, hogy az ember alapállapota a testi-lelki-szellemi egészség. Amikor stressz ér bennünket vagy nyomás alatt vagyunk, megvan a képességünk arra, hogy ebből újra és újra fölálljunk.

A reziliencia alapjait gyermekként szerezzük meg a környezetünkkel való kölcsönhatások során. Hogy a reziliens működés milyen mértékben alakul ki, az attól függ, hogy a védelem faktorai milyen viszonyban vannak a kockázati tényezőkkel, vagyis egy kisebb-nagyobb gondolati zavarnál, érzelmi, fizikai sérülésnél a gyermeknek milyen eszközei vannak arra, hogy vigasztalódjon.

Ilyen, a rezilienciát segítő tényezők például

  • egy stabil és érzelmileg pozitív kapcsolat legalább egy gondozóval, amelynek alapján a gyermek biztonságos kötődési mintát alakíthat ki,
  • pozitív példaképek, szerepmodellek a konstruktív problémamegoldáshoz és a közösségi aktivitáshoz,
  • pozitív kapcsolatok és barátságok, valamint
  • pozitív tapasztalatok az oktatási intézményekben.

Látható tehát, hogy a reziliencia nem elsősorban az anyagi jóléttel van összefüggésben, inkább a kapcsolati biztonság játszik jelentős szerepet. A kapcsolati biztonság pedig most is megteremthető, hiszen egy fejleszthető képességről van szó. Nem egyszerűen az asszertív kommunikációra gondolok, hanem egy olyan kapcsolat kiépítésére, amelyben minkét fél fontos, értékes, megbecsülésnek örvend és nyitott arra, hogy közösen találjon megoldásokat a fölvetődő problémákra. Ezt hívja a tranzakcióanalízis oké-oké-kapcsolatnak.